Blackjack – A Winner’s Handbook

Blackjack - A Winner’s Handbook

Jerry L. Patterson udgav ”Blackjack: A Winner’s Handbook” første gang i 1977, og den er sidenhen udkommet i ikke mindre end tre reviderede udgaver, senest i 2001. I den seneste udgave inkluderer Patterson online-kasinoer, da der alene i Amerika er mere end dobbelt så mange af dem, der tilbyder blackjack, end blandt de rigtige. Forfatteren anså derfor en sådan inkludering for vigtig i forbindelse med opdateringen af ”Blackjack: A Winner’s Handbook”, da det primære formål med bogen altid har været at lære læserne, hvordan man vinder i dagens blackjack-spillemiljø.

”Blackjack: A Winners’s Handbook” omhandler forskellige korttællingsteknikker samt et ”count-reverse” system i kapitlerne 14 og 15. Patterson kommer også ind på idéen med ”card-clumping”, et mentalt gennembrud for de fleste blackjack-spillere, hvis korttællingsstrategier er mislykkedes, siden kasinoerne begyndte med en mere vilkårlig blanding af kortene. Denne idé skaber også en stor interesse omkring Patterson’s teori om “blandingstendenser” i kapitel 7.

Blackjack-spillere på alle niveauer vil finde ”Blackjack: A Winner’s Handbook” overordentlig informativ – ikke kun Blackjack-amatører, der allerede mestrer tidligere vindesystemer og -teknikker som f.eks. korttælling. Tips vedrørende pengestyring findes i kapitel 11 sammen med “Self-management” (selvkontrol) i kapitlerne 12 og 16. Sidstnævnte er vigtigere, end en novice-blackjack-spiller umiddelbart måske er klar over, hvilket igen gør det til en uvurderlig tekst.

Patterson beskriver professionelt spil i kapitlerne 17 og 18 – noget, der skal læses af enhver blackjack-entusiast. Mens mange blackjack-spillere har deres egen ide om den perfekte indsatsstrategi, så beskriver Jerry Patterson i kapitel 13 detaljeret en fantastisk takedown-indsatsstrategi.

”Blackjack: A Winner’s Handbook” beskriver en kontroversiel idé kaldet ”TARGET 21” (udviklet af Eddie Olsen), en ikke-tælling-blackjack-strategi. Han opdeler blackjack-spillere i to grupper – ”traditionelle” spillere og ”ny æra”-spillere. De traditionelle spillere er dem, der fortsætter med at bruge korttællling og forventer at vinde i det lange løb, hvorimod “ny æra”-spillere defineres som spillere, der udvikler sig sammen med blackjack, efterhånden som det selv ændrer sig hen over tiden. og som søger gevinster på kort tid. Selvom det er interessant at læse om, har blackjack-eksperter ofte betegnet Patterson’s TARGET 21 system som for uvidenskabeligt.

Selvom den originale 1977 udgave og revideringen fra 1991 af ”Blackjack: A Winner’s Handbook” er blevet kaldt “mangelfuld”, nogle gange “forvirrende” og “ufuldstændig” i nogle af dens finere detaljer, så har Patterson selv sat mærker på hver anden eller tredje side, hvor han fandt trykfejl, fejltryk og fejl. Den seneste 2001 udgave er en meget mere nøjagtig (og bedre redigeret) udgave. Kort sagt: Køb ikke den gamle udgave, men den nye!