Hi-Lo tælling

Hi-Lo Count

En af de mest populære og letteste blackjack-korttællingsstrategier er ”Hi Lo Count” – en meget simpel måde at vinde flere penge på. Grunden til, at ”Hi Lo Count” er så populær, er fordi metoden er så let at lære og bruge. Hver kort i et kortsæt får værdien -1, +1 eller 0. Den samlede værdi af et kortsæt på 52 kort er nul.

Systemet, også kendt som plus/minus-systemet, indførtes oprindeligt af Harvey Dubner som en ny version af Edward Thorp’s lidt mere indviklede ”Ten-Count” blackjack-korttællingssystem. Dette system bruges ikke ret meget af professionelle blackjack-spillere, men for hobbyspillere og for dem, der spiller, når de er på ferie, eller blot begynder at spille, er det hurtigt og let at lære og nemt at anvende ved blackjack-bordet.

Hi-Lo-tællemetoden er en nem måde til at følge med i, hvor mange høje kort der er tilbage i bunken. Systemet kaldes for et ”balanceret system” – hvis hvert kort i bunken tælles, bliver summen nul.

De små kort i sættet har værdien +1 (kortene 2-6). Mellemkortene – eller de “neutrale kort” – 7-9 får en nulværdi, eller +0. Billedkortene – eller “de store kort” – 10, knægt, dronning, konge og es får alle værdien -1.


Tællingen begynder, når der er blandt påny og et nyt sæt kort er i gang. På dette tidspunkt er bordtællingen nul. Efterhånden som kort vises, lægges der 1 til, trækkes 1 fra eller tilføjes 0. Hvis vi starter ved nul, og tællingen er 0 (begyndelsen af et nyt kortsæt), og der deles en konge ud, er bordtællingen -1. Deles der herefter en 3’er ud, er tællingen 0 (-1 plus +1 er lig 0).Jo højere, der tælles, jo større er sandsynligheden for, at der er høje kort tilbage. Det er en fordel at vide, om der er flest høje kort. Høje kort er ligeså gode for dealeren som for spilleren, idet viden om, at der er større chance for at få høje kort, kan gøre nogle af de svære beslutninger lidt nemmere. Men også lige omvendt. Hvis tællingen er lav, og du sider med en hånd på 16 overfor en dealer med f.eks. 9, kan du ”hit”, idet du ved, at der er størst sandsynlighed for at få et lav kort.

Jo flere kort, der deles ud og tælles, jo mere nøjagtig bliver Hi-Lo-tællingen. Der garanteres selvfølgeligt ikke noget som helst, da det jo ikke ville være spil, hvis der blev. Men blackjack-strategier kan forbedre dine odds og give dig en større CHANCE for at vinde.