KO Tælling

Blackjack KO Count

I Knockout korttællingssystemet, og som forklaret i bogen ”Knock Out Blackjack”, er kortværdierne undtagen for 7’eren de samme som i Hi-Lo-systemet. I dette system anses 7’eren for at lavt kort og har derfor en plusværdi i modsætning til Hi-Lo-systemet, hvor det er et neutralt kort. En anden forskel mellem de to strategier er, at KO-systemet ikke er et balanceret system, hvorimod Hi-Lo-tælling og ”Hi-Opt” er.

Det faktum, at det er ubalanceret, gør KO-tælling til et Niveau 1-system. Det vil sige, at hvis du begynder ved nul og tæller hele kortsættet med denne metode, så slutter du ikke ved nul. I Hi-Lo er 7’eren neutral, hvor den er +1 ved KO-metoden, hvilket lægger fire point til kortsættet. Det vil sige, at du, hvis du har talt rigtigt, med dette system slutter på positivt fire.

Med “Knock Out (KO)”-systemet har du en løbende total spillet igennem. Hvis du begynder med nul, og der spilles et lavt kort, så lægger du en til. Nu er din total 1. Hvis det næste kort også er lavt, lægger du et point til. Når det er et højt kort, trækker du én fra. Tællingen fortsætter, når en ny hånd gives. Den begynder ikke forfra igen, før et ny kortsæt blandes. En høj tælling i en af retningerne indikerer, at kortbunken er tung på den høje eller lave side. En høj, positiv tælling indikerer, at der er små kort tilbage i bunken og omvendt, hvis der er en høj negativ tælling.

Hvor skal tællingen begynde?


Der bruges en formel kaldet “Initial Running Count” – eller IRC – til at bestemme, på hvilket tal tællingen skal begynde. Hvis du kun spiller med ét spil kort, begynder tællingen ved nul. Hvis du imidlertid bruger KO-systemet, begynder tællingen ikke automatisk ved nul. Det er her, du skal bruge IRC.

Som ved ethvert blackjack-korttællesystem skal du øve dig i systemet derhjemme igen og igen med et spil kort, indtil du kan det ud og ind. For at krydstjekke dig selv skal du huske, at du, efter at have talt hele spillet igennem, skal ende op med en positiv 4. Du skal tælle løbende, uden at bevæge dine læber, pausere eller gøre nogen fatale matematiske fejl.

Når du har vænnet dig til systemet, er der visse ting, du kan gøre for at sætte tælletempoet op.

Tips til at forbedre dit spil


Øv dig selv i at genkende kort, der annullerer hinanden. F.eks. annullerer et negativt kort et positivt, hvorfor f.eks. en 2’er og en konge annullerer hinanden.

Deal og lær at tælle kort i par. Brug denne metode som flash-cards. Når du har opøvet din hjerne til at vide, at 2 + k = 0 og, at k + k er lig 2 osv, så vil du opdage, at tiden, du bruger til at tælle i, er afgørende nedsat. Når du kan tælle et helt sæt med to kort ad gangen på 25-30 sekunder, er det fint.