Turnerings Blackjack

tournament blackjack

I det traditionelle blackjack-spil er det spilleren mod huset, hvor dealeren repræsenterer huset. Selvom du sidder ved et bord fyldt med andre spillere, så vinder eller taber du alt efter, om din hånd slår dealerens uden at overskride 21.

Reglerne for turnerings-blackjack er de samme. Du skal stadig slå spillerens hånd uden at overskride 21. Når du imidlertid spiller i en blackjack-turnering, er vinderen den spiller, der ved ved spillets afslutning har flest jetoner – eller alle jetonerne.

I en blackjack-turnering begynder alle spillerne med det samme antal jetoner. Hver spiller placerer en indsats, og kortene uddeles. Man vinder eller taber på samme måde som i alle blackjack-spil. Hver spiller spiller i henhold til sin egen strategi, idet vedkommende følger de andre spilleres indsatser og positionerer sig selv til at afslutte spillet med flest jetoner.

Der er to slags blackjack-turneringer, flerbords- og enkeltbords-turneringer. I flerbordsturneringer er der et bestemt antal runder samt et forudbestemt antal spil i hver runde.

Ved hvert bord er der en startspiller, som begynder at spille ved at foretage sin første indsats. Efter hvert spil flyttes startspillerens knap en plads til venstre. I hver runde er der bestemte minimum- og maksimum-indsatser. Ved hver rundes afslutning går spilleren med flest jetoner videre til næste runde. I den næste runde begynder hver spiller igen med det samme antal jetoner, og dette fortsætter, indtil den endelige vinder er fundet.

De samme regler gælder ved en enkeltbordsturnering med den undtagelse, at der kun spilles én runde. Spilleren med flest jetoner ved rundens afslutning vinder.

Særligt for turneringer


Der er nogle få særlige ting i forbindelse med turneringer, som spilleren skal kende, inden han begynder at spille i turneringen:

Roterende deal – Efter at hver hånd er spillet, uddeler dealeren til en ny spiller.

Roterende starter – For at elminiere enhver fordel ved en placering, flyttes den første spiller, der placerer en indsats, en plads i urets retning, efter at hvert spil er afsluttet.

Hemmlig indsats – I nogle turneringer er den sidste indsats i hver runde hemmelig og afsløres først, når hver spiller afslutter sit spil.

To spillere per runde – Med denne regel kan to spillere efter hver runde gå til den næste runde i stedet for den sædvanlige ene spiller.

To spillere, en runde – Samme som ovenfor, men begrænset til, at det kun er i første runde, to spillere kan gå videre.

Gen-indtræden – I nogle blackjack-turneringer er det tilladt at genindtræde i turneringen én gang mod erlæggelse af adgangsgebyret igen.

Elimineringsrunder – Dette er en relativ ny ting i blackjack-turneringer. I elimineringsrunder elimineres den laveste spillekonto automatisk.